DISCA el Prat
Taula Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Subtotal B A P Total Dif. % rend. Rànquing
Referència 78
FaristolAEPLABR
ParaulaPARABLE
Coord.H4
Punts78
86
FaristolOANACSR
ParaulaBOSCARAN
Coord.8H
Punts86
98
FaristolIRETAVE
ParaulaREACTIVE
Coord.K5
Punts98
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
42
FaristolFUMONAS
ParaulaFUMOSA
Coord.13I
Punts42
25
FaristolEELIIGT
ParaulaELOGI
Coord.L11
Punts25
80
FaristolEIT+ARJU
ParaulaTUEJARIA
Coord.5A
Punts80
73
FaristolOTENMXC
ParaulaENCOTXEM
Coord.10B
Punts73
78
FaristolRENCNID
ParaulaENCENDRIN
Coord.C2
Punts78
34
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaIL·LESOS
Coord.2A
Punts34
54
FaristolDP+NYANUR
ParaulaPUNYIRAN
Coord.15I
Punts54
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
85
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELERA
Coord.1D
Punts85
80
Faristol?LUSIBO
ParaulasUBSOLIN
Coord.O1
Punts80
60
FaristolRZQUSEI?
ParaulaESPUNYIRAN
Coord.15G
Punts60
44
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaiRAQUIANA
Coord.7F
Punts44
1100 1100 100%
7 Carles Cassanyes 20
FaristolAEPLABR
ParaulaPERLA
Coord.H4
Punts20
78
FaristolOANACSR
ParaulaANCORAS
Coord.11B
Punts78
98
FaristolIRETAVE
ParaulaREACTIVE
Coord.K5
Punts98
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
40
FaristolFUMONAS
ParaulaFAMOS
Coord.J10
Punts40
21
FaristolEELIIGT
ParaulaELEGIT
Coord.14E
Punts21
80
FaristolEIT+ARJU
ParaulaTUEJARIA
Coord.5A
Punts80
73
FaristolOTENMXC
ParaulaENCOTXEM
Coord.10B
Punts73
70
FaristolRENCNID
ParaulaENCORDIN
Coord.E7
Punts70
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
44
FaristolDP+NYANUR
ParaulaNYU
Coord.14N
Punts44
48
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaADREÇ
Coord.8A
Punts48
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
85
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELERA
Coord.1D
Punts85
18
Faristol?LUSIBO
ParaulaBISaT
Coord.A1
Punts18
44
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUImS
Coord.12A
Punts44
40
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINZeT
Coord.14B
Punts40
900 0 0 0 900 -200 82% 1
1 Miquel Sesé 20
FaristolAEPLABR
ParaulaPARLA
Coord.H4
Punts20
86
FaristolOANACSR
ParaulaBOSCARAN
Coord.8H
Punts86
86
FaristolIRETAVE
ParaulaVETARIEN
Coord.O1
Punts86
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
42
FaristolFUMONAS
ParaulaFUMOSA
Coord.13I
Punts42
21
FaristolEELIIGT
ParaulaELEGIT
Coord.14E
Punts21
39
FaristolEIT+ARJU
ParaulaJURAT
Coord.14F
Punts39
73
FaristolOTENMXC
ParaulaENCOTXEM
Coord.10B
Punts73
72
FaristolRENCNID
ParaulaENDRECIN
Coord.C1
Punts72
26
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaIL·LES
Coord.2A
Punts26
48
FaristolDP+NYANUR
ParaulaDINYAT
Coord.A1
Punts48
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
85
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELERA
Coord.1D
Punts85
24
Faristol?LUSIBO
ParaulauJO
Coord.D4
Punts24
0
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUERS
Coord.12A
Punts0
42
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaZINc
Coord.12A
Punts42
847 0 0 0 847 -253 77% 2
10 Salvador Batlle 20
FaristolAEPLABR
ParaulaPERLA
Coord.H4
Punts20
86
FaristolOANACSR
ParaulaBOSCARAN
Coord.8H
Punts86
86
FaristolIRETAVE
ParaulaVETARIEN
Coord.O1
Punts86
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
28
FaristolFUMONAS
ParaulaFUMAS
Coord.13G
Punts28
25
FaristolEELIIGT
ParaulaELOGI
Coord.L11
Punts25
27
FaristolEIT+ARJU
ParaulaJURI
Coord.6F
Punts27
73
FaristolOTENMXC
ParaulaENCOTXEM
Coord.10B
Punts73
24
FaristolRENCNID
ParaulaRETINC
Coord.A3
Punts24
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
48
FaristolDP+NYANUR
ParaulaDINYAT
Coord.A1
Punts48
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
38
FaristolDEEH+RLE
ParaulaHE
Coord.11E
Punts38
85
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELERA
Coord.1D
Punts85
15
Faristol?LUSIBO
ParaulaBIS
Coord.A1
Punts15
30
FaristolRZQUSEI?
ParaulaCERQUIS
Coord.D10
Punts30
40
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINZeT
Coord.14B
Punts40
799 0 0 0 799 -301 73% 3
2 Elvira Sesé 20
FaristolAEPLABR
ParaulaPARLA
Coord.H4
Punts20
63
FaristolOANACSR
ParaulaACARONES
Coord.10B
Punts63
86
FaristolIRETAVE
ParaulaEVITAREN
Coord.O1
Punts86
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
30
FaristolFUMONAS
ParaulaFAMOS
Coord.11D
Punts30
17
FaristolEELIIGT
ParaulaGELE
Coord.N1
Punts17
26
FaristolEIT+ARJU
ParaulaUJA
Coord.J13
Punts26
31
FaristolOTENMXC
ParaulaXE
Coord.6J
Punts31
70
FaristolRENCNID
ParaulaENCORDIN
Coord.E7
Punts70
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
45
FaristolDP+NYANUR
ParaulaDINYAU
Coord.15K
Punts45
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
0
FaristolDEELR+AA
ParaulaREDA
Coord.1E
Punts0
25
Faristol?LUSIBO
ParaulaOS
Coord.11G
Punts25
26
FaristolRZQUSEI?
ParaulaAQUI
Coord.J1
Punts26
42
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINs
Coord.12A
Punts42
694 0 0 0 694 -406 63% 4
9 Javier Larrañaga 78
FaristolAEPLABR
ParaulaPARABLE
Coord.H4
Punts78
63
FaristolOANACSR
ParaulaACARONES
Coord.10B
Punts63
86
FaristolIRETAVE
ParaulaVETARIEN
Coord.O1
Punts86
72
FaristolAEEIDST
ParaulaEDITARES
Coord.M3
Punts72
40
FaristolFUMONAS
ParaulaFAMOS
Coord.J10
Punts40
12
FaristolEELIIGT
ParaulaGUII
Coord.J12
Punts12
0
FaristolEIT+ARJU
ParaulaJAURIE
Coord.15H
Punts0
48
FaristolOTENMXC
ParaulaCONEIX
Coord.15H
Punts48
24
FaristolRENCNID
ParaulaCRIDEN
Coord.15J
Punts24
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
44
FaristolDP+NYANUR
ParaulaNYU
Coord.14N
Punts44
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
38
FaristolDEEH+RLE
ParaulaHE
Coord.11E
Punts38
16
FaristolDEELR+AA
ParaulaRELE
Coord.1E
Punts16
6
Faristol?LUSIBO
ParaulabALA
Coord.N12
Punts6
23
FaristolRZQUSEI?
ParaulaREQUI
Coord.I1
Punts23
27
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINZE
Coord.3I
Punts27
679 0 0 0 679 -421 62% 5
6 Antonio Arcas 20
FaristolAEPLABR
ParaulaPERLA
Coord.H4
Punts20
65
FaristolOANACSR
ParaulaCORNARAS
Coord.6F
Punts65
86
FaristolIRETAVE
ParaulaITERAVEN
Coord.O1
Punts86
20
FaristolAEEIDST
ParaulaATIADES
Coord.N8
Punts20
28
FaristolFUMONAS
ParaulaFUMAS
Coord.13G
Punts28
21
FaristolEELIIGT
ParaulaELEGIT
Coord.14E
Punts21
39
FaristolEIT+ARJU
ParaulaJURAT
Coord.14F
Punts39
44
FaristolOTENMXC
ParaulaTAX
Coord.7G
Punts44
0
FaristolRENCNID
ParaulaENCRIDIN
Coord.15H
Punts0
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
48
FaristolDP+NYANUR
ParaulaDINYAT
Coord.A1
Punts48
72
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaMARÇ
Coord.8A
Punts72
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
25
FaristolDEELR+AA
ParaulaALARE
Coord.1D
Punts25
26
Faristol?LUSIBO
ParaulaBOLS
Coord.12A
Punts26
44
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUInS
Coord.12A
Punts44
42
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINs
Coord.12A
Punts42
649 0 0 0 649 -451 59% 6
3 M. A. Malagarriga 0
FaristolAEPLABR
ParaulaRAPELA
Coord.H3
Punts0
63
FaristolOANACSR
ParaulaSOLCARAN
Coord.9F
Punts63
86
FaristolIRETAVE
ParaulaEVITAREN
Coord.O1
Punts86
6
FaristolAEEIDST
ParaulaESTAN
Coord.O4
Punts6
20
FaristolFUMONAS
ParaulaFAMOSA
Coord.5C
Punts20
16
FaristolEELIIGT
ParaulaLITIGA
Coord.5C
Punts16
24
FaristolEIT+ARJU
ParaulaTRUJA
Coord.5D
Punts24
36
FaristolOTENMXC
ParaulaACOTXEM
Coord.E5
Punts36
24
FaristolRENCNID
ParaulaCRIDEN
Coord.15J
Punts24
34
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaIL·LESOS
Coord.2A
Punts34
45
FaristolDP+NYANUR
ParaulaDINYAR
Coord.15K
Punts45
42
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaHAREM
Coord.8A
Punts42
38
FaristolDEEH+RLE
ParaulaHE
Coord.11E
Punts38
85
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELERA
Coord.1D
Punts85
6
Faristol?LUSIBO
ParaulaSOLIN
Coord.O4
Punts6
36
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUIRaTS
Coord.A1
Punts36
33
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUIRaT
Coord.A1
Punts33
594 0 0 0 594 -506 54% 7
5 Àlex Abad 22
FaristolAEPLABR
ParaulaPELARA
Coord.H4
Punts22
78
FaristolOANACSR
ParaulaANCORAS
Coord.11B
Punts78
86
FaristolIRETAVE
ParaulaATREVIEN
Coord.O1
Punts86
0
FaristolAEEIDST
ParaulaDESATINE
Coord.O2
Punts0
40
FaristolFUMONAS
ParaulaFAMOS
Coord.J10
Punts40
0
FaristolEELIIGT
ParaulaGELIT
Coord.14F
Punts0
46
FaristolEIT+ARJU
ParaulaJURA
Coord.L1
Punts46
54
FaristolOTENMXC
ParaulaCONTEXT
Coord.A2
Punts54
0
FaristolRENCNID
ParaulaENCRIDIN
Coord.15H
Punts0
25
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaOS
Coord.11G
Punts25
44
FaristolDP+NYANUR
ParaulaNYU
Coord.14N
Punts44
48
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaADREÇ
Coord.8A
Punts48
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
0
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELAREN
Coord.O1
Punts0
22
Faristol?LUSIBO
ParaularOB
Coord.J4
Punts22
44
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUInS
Coord.12A
Punts44
42
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINs
Coord.12A
Punts42
590 0 0 0 590 -510 54% 8
4 Joan Montané 78
FaristolAEPLABR
ParaulaPARABLE
Coord.H4
Punts78
68
FaristolOANACSR
ParaulaACARONAS
Coord.5F
Punts68
86
FaristolIRETAVE
ParaulaEVITAREN
Coord.O1
Punts86
0
FaristolAEEIDST
ParaulaDESTENIA
Coord.O3
Punts0
39
FaristolFUMONAS
ParaulaUFANOS
Coord.13H
Punts39
0
FaristolEELIIGT
ParaulaGATI
Coord.O12
Punts0
19
FaristolEIT+ARJU
ParaulaTRUJA
Coord.14E
Punts19
54
FaristolOTENMXC
ParaulaCONTEXT
Coord.A2
Punts54
9
FaristolRENCNID
ParaulaCRIDEN
Coord.O3
Punts9
34
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaIL·LESOS
Coord.2A
Punts34
44
FaristolDP+NYANUR
ParaulaNYU
Coord.14N
Punts44
38
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaHE
Coord.11E
Punts38
38
FaristolDEEH+RLE
ParaulaHE
Coord.11E
Punts38
26
FaristolDEELR+AA
ParaulaDELERA
Coord.1E
Punts26
0
Faristol?LUSIBO
Paraula
Coord.
Punts0
27
FaristolRZQUSEI?
ParaulaQUI
Coord.A1
Punts27
18
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaQUINS
Coord.1L
Punts18
578 0 0 0 578 -522 53% 9
8 Karma Duch 0
FaristolAEPLABR
ParaulaPEBRADA
Coord.H4
Punts0
0
FaristolOANACSR
ParaulaACARONADAS
Coord.4F
Punts0
16
FaristolIRETAVE
ParaulaPERITA
Coord.4H
Punts16
19
FaristolAEEIDST
ParaulaDITS
Coord.13H
Punts19
28
FaristolFUMONAS
ParaulaFUMAS
Coord.13G
Punts28
0
FaristolEELIIGT
ParaulaINGLET
Coord.O7
Punts0
26
FaristolEIT+ARJU
ParaulaUJA
Coord.J13
Punts26
0
FaristolOTENMXC
ParaulaOX
Coord.J5
Punts0
15
FaristolRENCNID
ParaulaEX
Coord.G9
Punts15
30
FaristolSDPSL·LIO
ParaulaPAL·LI
Coord.N12
Punts30
22
FaristolDP+NYANUR
ParaulaANY
Coord.N13
Punts22
30
FaristolD+EÇHMEA
ParaulaAMAÇA
Coord.N11
Punts30
39
FaristolDEEH+RLE
ParaulaEH
Coord.11D
Punts39
0
FaristolDEELR+AA
ParaulaADELARE
Coord.1F
Punts0
0
Faristol?LUSIBO
ParaulaBOLS
Coord.N2
Punts0
26
FaristolRZQUSEI?
ParaulaAQUI
Coord.J1
Punts26
0
FaristolIQURZ?+NT
ParaulaZIRQUEN
Coord.I10
Punts0
251 0 0 0 251 -849 23% 10
Partida jugada el 26/05/2016 amb l'Eliot i el DISC 2.5.12
Jugada magistral (única jugada que iguala o supera la jugada de referència)
Jugada de puntuació màxima (jugada que iguala o supera la jugada de referència, però no és l'única jugada que ho fa)
Única millor jugada (única millor jugada, però inferior a la jugada de referència)
Millor jugada (millor jugada, però inferior a la jugada de referència i no és l'única que ho fa)