DISCA Barcelona
Taula Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Subtotal B A P Total Dif. % rend. Rànquing
Referència 74
FaristolUNBALEA
ParaulaABLENAU
Coord.H3
Punts74
64
FaristolAEESTIL
ParaulaTALEIES
Coord.G8
Punts64
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
30
FaristolAAEFR+ES
ParaulaFALSARE
Coord.5F
Punts30
114
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaACRESQUEN
Coord.11D
Punts114
48
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LOgLOTA
Coord.8A
Punts48
74
FaristolNIMXCSE
ParaulaXEMICS
Coord.10J
Punts74
84
FaristolN+IDOLSV
ParaulaDONIVOLS
Coord.C3
Punts84
89
FaristolPTGEREA
ParaulaPEGATERS
Coord.O3
Punts89
70
FaristolIERAUTR
ParaulaREITERAU
Coord.L1
Punts70
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
96
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaESPINÇAM
Coord.13G
Punts96
25
FaristolETRMDID
ParaulaDIEM
Coord.D1
Punts25
80
FaristolDRT+S?NI
ParaulaATINDRaS
Coord.A8
Punts80
74
FaristolARIUNTR
ParaulaNITRURAR
Coord.1G
Punts74
28
FaristolZUSEOJC
ParaulaDEJU
Coord.12A
Punts28
30
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaOCS
Coord.13C
Punts30
27
FaristolBEGZ
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
1111 1111 100%
2 Carles Cassanyes 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
60
FaristolAEESTIL
ParaulaALENTIES
Coord.7E
Punts60
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARES
Coord.4H
Punts24
42
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUERN
Coord.4L
Punts42
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEL
Coord.J9
Punts33
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXICS
Coord.10J
Punts67
35
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLIN
Coord.6J
Punts35
36
FaristolPTGEREA
ParaulaRAPEGES
Coord.O4
Punts36
59
FaristolIERAUTR
ParaulaTARARIEU
Coord.A7
Punts59
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
25
FaristolETRMDID
ParaulaDIEM
Coord.D1
Punts25
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaTRINADeS
Coord.A4
Punts59
19
FaristolARIUNTR
ParaulaTANYIN
Coord.J4
Punts19
27
FaristolZUSEOJC
ParaulaJO
Coord.2F
Punts27
27
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
27
FaristolBEGZ
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
717 0 0 0 717 -394 65% 1
10 Marta Rovira 0
FaristolUNBALEA
Paraula
Coord.
Punts0
61
FaristolAEESTIL
ParaulaENALTIES
Coord.7G
Punts61
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARES
Coord.4H
Punts24
0
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaCARNIQUES
Coord.12C
Punts0
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LELs
Coord.J9
Punts33
70
FaristolNIMXCSE
ParaulaMEXICANS
Coord.A3
Punts70
26
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLI
Coord.12A
Punts26
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPREGATS
Coord.O4
Punts42
68
FaristolIERAUTR
ParaulaTRIARIEU
Coord.M8
Punts68
44
FaristolMANYSÇNO
ParaulaMAÇO
Coord.B2
Punts44
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
18
FaristolETRMDID
ParaulaTREMI
Coord.1K
Punts18
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaDeSTINAR
Coord.A2
Punts59
24
FaristolARIUNTR
ParaulaTRADUIR
Coord.1A
Punts24
27
FaristolZUSEOJC
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
27
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
15
FaristolBEGZ
ParaulaBAH
Coord.3G
Punts15
627 0 0 0 627 -484 56% 2
11 Joan Capdevila 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
16
FaristolAEESTIL
ParaulaBELATS
Coord.4H
Punts16
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARES
Coord.4H
Punts24
24
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUECS
Coord.L4
Punts24
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEL
Coord.J9
Punts33
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXECS
Coord.10J
Punts67
26
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLI
Coord.4L
Punts26
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPEGARES
Coord.O4
Punts42
68
FaristolIERAUTR
ParaulaREITERAU
Coord.13C
Punts68
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
42
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAM
Coord.M9
Punts42
18
FaristolETRMDID
ParaulaTREMI
Coord.1K
Punts18
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaDeSTINAR
Coord.A2
Punts59
15
FaristolARIUNTR
ParaulaTRINA
Coord.1K
Punts15
25
FaristolZUSEOJC
ParaulaJOC
Coord.12M
Punts25
20
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaZOOM
Coord.4A
Punts20
15
FaristolBEGZ
ParaulaBAH
Coord.3G
Punts15
620 0 0 0 620 -491 56% 3
9 Eulàlia Abelló 0
FaristolUNBALEA
ParaulaABLANEU
Coord.H3
Punts0
60
FaristolAEESTIL
ParaulaSELENITA
Coord.7D
Punts60
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARAS
Coord.4H
Punts24
81
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaCRANQUES
Coord.I9
Punts81
32
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaaL·LEL
Coord.J9
Punts32
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXECS
Coord.10J
Punts67
24
FaristolN+IDOLSV
ParaulaDISSOL
Coord.O8
Punts24
0
FaristolPTGEREA
ParaulaAPETEGAR
Coord.A8
Punts0
0
FaristolIERAUTR
ParaulaTREURIA
Coord.M2
Punts0
32
FaristolMANYSÇNO
ParaulaANYI
Coord.6A
Punts32
96
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaESPINÇAM
Coord.13G
Punts96
15
FaristolETRMDID
ParaulaDE
Coord.12D
Punts15
80
FaristolDRT+S?NI
ParaulaATINDRaS
Coord.A8
Punts80
0
FaristolARIUNTR
ParaulaRAURINT
Coord.1I
Punts0
24
FaristolZUSEOJC
ParaulaAJOC
Coord.D11
Punts24
28
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaOC
Coord.13C
Punts28
15
FaristolBEGZ
ParaulaBAH
Coord.3G
Punts15
616 0 0 0 616 -495 55% 4
1 Francesc Gelabert 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
14
FaristolAEESTIL
ParaulaESTELLA
Coord.5C
Punts14
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
20
FaristolAAEFR+ES
ParaulaREFIAS
Coord.12D
Punts20
44
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUECA
Coord.4L
Punts44
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEL
Coord.J9
Punts33
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXECS
Coord.10J
Punts67
24
FaristolN+IDOLSV
ParaulaDIVINS
Coord.M9
Punts24
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPREGATS
Coord.O4
Punts42
68
FaristolIERAUTR
ParaulaREITERAU
Coord.13F
Punts68
32
FaristolMANYSÇNO
ParaulaAÇO
Coord.J5
Punts32
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
0
FaristolETRMDID
ParaulaMEDIR
Coord.1H
Punts0
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaTRINADeS
Coord.A4
Punts59
21
FaristolARIUNTR
ParaulaTINDRA
Coord.1A
Punts21
24
FaristolZUSEOJC
ParaulaAJOC
Coord.D11
Punts24
10
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaZEN
Coord.K9
Punts10
27
FaristolBEGZ
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
596 0 0 0 596 -515 54% 5
3 Antonio Arcas 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
16
FaristolAEESTIL
ParaulaESTILA
Coord.G7
Punts16
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
18
FaristolAAEFR+ES
ParaulaFALSA
Coord.5F
Punts18
42
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUERA
Coord.4L
Punts42
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEL
Coord.J9
Punts33
72
FaristolNIMXCSE
ParaulaXINEM
Coord.10J
Punts72
26
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLI
Coord.4L
Punts26
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPREGATS
Coord.O4
Punts42
70
FaristolIERAUTR
ParaulaREITERAU
Coord.L1
Punts70
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
44
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaMAÇ
Coord.H13
Punts44
19
FaristolETRMDID
ParaulaRIME
Coord.12B
Punts19
0
FaristolDRT+S?NI
ParaulaADESTRIN
Coord.A8
Punts0
18
FaristolARIUNTR
ParaulaTRINAR
Coord.1G
Punts18
25
FaristolZUSEOJC
ParaulaJOC
Coord.12M
Punts25
17
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaSEG
Coord.H13
Punts17
17
FaristolBEGZ
ParaulaSEG
Coord.H13
Punts17
585 0 0 0 585 -526 53% 6
6 Joan Agustí 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
16
FaristolAEESTIL
ParaulaBATIES
Coord.4H
Punts16
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARAS
Coord.4H
Punts24
0
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUERS
Coord.4L
Punts0
38
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaANuL·LO
Coord.12I
Punts38
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXICS
Coord.10J
Punts67
26
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLS
Coord.4L
Punts26
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPREGATS
Coord.O4
Punts42
0
FaristolIERAUTR
ParaulaRESITUAR
Coord.14E
Punts0
44
FaristolMANYSÇNO
ParaulaANY
Coord.12C
Punts44
40
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaMAÇ
Coord.B2
Punts40
25
FaristolETRMDID
ParaulaDIEM
Coord.D1
Punts25
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaDeSTINAR
Coord.A2
Punts59
21
FaristolARIUNTR
ParaulaDURANT
Coord.1D
Punts21
25
FaristolZUSEOJC
ParaulaJOC
Coord.12M
Punts25
27
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
27
FaristolBEGZ
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
541 0 0 0 541 -570 49% 7
8 Enric Borràs 0
FaristolUNBALEA
ParaulaABLANEU
Coord.H8
Punts0
14
FaristolAEESTIL
ParaulaALLISTE
Coord.5F
Punts14
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARES
Coord.4H
Punts24
44
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUECS
Coord.4L
Punts44
32
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaaL·LEL
Coord.J9
Punts32
69
FaristolNIMXCSE
ParaulaXINES
Coord.10J
Punts69
0
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLANDIS
Coord.A5
Punts0
30
FaristolPTGEREA
ParaulaGESTARE
Coord.O8
Punts30
0
FaristolIERAUTR
ParaulaTREURIA
Coord.M2
Punts0
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
0
FaristolETRMDID
ParaulaMEDIR
Coord.1H
Punts0
59
FaristolDRT+S?NI
ParaulaTRINADeS
Coord.A4
Punts59
24
FaristolARIUNTR
ParaulaTRADUIR
Coord.1A
Punts24
23
FaristolZUSEOJC
ParaulaJOU
Coord.12M
Punts23
27
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
15
FaristolBEGZ
ParaulaBAH
Coord.3G
Punts15
516 0 0 0 516 -595 46% 8
15 Joan Montané 20
FaristolUNBALEA
ParaulaBAULA
Coord.H4
Punts20
16
FaristolAEESTIL
ParaulaBATLES
Coord.4H
Punts16
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
23
FaristolAAEFR+ES
ParaulaESFERA
Coord.F5
Punts23
28
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaESQUIAR
Coord.12D
Punts28
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEgO
Coord.J9
Punts33
70
FaristolNIMXCSE
ParaulaMEXICANS
Coord.A3
Punts70
28
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVIOLINS
Coord.M9
Punts28
0
FaristolPTGEREA
ParaulaPATGERES
Coord.O3
Punts0
0
FaristolIERAUTR
ParaulaATERRIU
Coord.M5
Punts0
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
42
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAM
Coord.M9
Punts42
19
FaristolETRMDID
ParaulaDEM
Coord.14M
Punts19
60
FaristolDRT+S?NI
ParaulaDISTARaN
Coord.A4
Punts60
14
FaristolARIUNTR
ParaulaATERR
Coord.2J
Punts14
25
FaristolZUSEOJC
ParaulaJOC
Coord.12M
Punts25
10
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaZEN
Coord.K9
Punts10
10
FaristolBEGZ
ParaulaZEN
Coord.5A
Punts10
502 0 0 0 502 -609 45% 9
4 Elvira Sesé 0
FaristolUNBALEA
ParaulaBALEU
Coord.H4
Punts0
18
FaristolAEESTIL
ParaulaBESTIAL
Coord.4H
Punts18
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
16
FaristolAAEFR+ES
ParaulaFERES
Coord.11D
Punts16
42
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaQUERA
Coord.4L
Punts42
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEL
Coord.J9
Punts33
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXECS
Coord.10J
Punts67
24
FaristolN+IDOLSV
ParaulaVOLIS
Coord.O6
Punts24
0
FaristolPTGEREA
ParaulaTRAPEGES
Coord.O2
Punts0
0
FaristolIERAUTR
ParaulaRESPIRAU
Coord.14E
Punts0
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
18
FaristolETRMDID
ParaulaTRIEM
Coord.1K
Punts18
60
FaristolDRT+S?NI
ParaulaDISTAReN
Coord.A4
Punts60
18
FaristolARIUNTR
ParaulaDINAT
Coord.1D
Punts18
27
FaristolZUSEOJC
ParaulaJO
Coord.2F
Punts27
11
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaZELO
Coord.E6
Punts11
10
FaristolBEGZ
ParaulaZEN
Coord.K9
Punts10
499 0 0 0 499 -612 45% 10
8 Karma Duch 0
FaristolUNBALEA
ParaulaABLANEU
Coord.H3
Punts0
0
FaristolAEESTIL
ParaulaLLANETES
Coord.5H
Punts0
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
17
FaristolAAEFR+ES
ParaulaESFERA
Coord.6H
Punts17
33
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaSAQUEN
Coord.J4
Punts33
33
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaAL·LEgO
Coord.J9
Punts33
72
FaristolNIMXCSE
ParaulaXINEM
Coord.10J
Punts72
21
FaristolN+IDOLSV
ParaulaSOLDIS
Coord.O5
Punts21
42
FaristolPTGEREA
ParaulaPREGATS
Coord.O4
Punts42
0
FaristolIERAUTR
ParaulaTREURIA
Coord.M2
Punts0
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
0
FaristolETRMDID
ParaulaMERITS
Coord.1J
Punts0
18
FaristolDRT+S?NI
ParaulaINDReTS
Coord.14A
Punts18
15
FaristolARIUNTR
ParaulaTRIAU
Coord.1K
Punts15
11
FaristolZUSEOJC
ParaulaÇO
Coord.L13
Punts11
12
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaCOLZ
Coord.E6
Punts12
10
FaristolBEGZ
ParaulaZEL
Coord.E6
Punts10
439 0 0 0 439 -672 40% 11
7 Gabriel Bas 0
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENAU
Coord.H4
Punts0
18
FaristolAEESTIL
ParaulaBESTIAL
Coord.4H
Punts18
0
FaristolEAHFERA
ParaulaRHE
Coord.I2
Punts0
24
FaristolAAEFR+ES
ParaulaBEFARES
Coord.4H
Punts24
0
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaESCARQUEN
Coord.13G
Punts0
38
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaANuL·LO
Coord.M3
Punts38
34
FaristolNIMXCSE
ParaulaXECS
Coord.J10
Punts34
0
FaristolN+IDOLSV
ParaulaANDIVOLS
Coord.A8
Punts0
30
FaristolPTGEREA
ParaulaREGATES
Coord.O4
Punts30
62
FaristolIERAUTR
ParaulaRESTAURI
Coord.14E
Punts62
48
FaristolMANYSÇNO
ParaulaMARÇOS
Coord.1J
Punts48
51
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPINÇAR
Coord.1G
Punts51
0
FaristolETRMDID
ParaulaREDIT
Coord.F11
Punts0
0
FaristolDRT+S?NI
ParaulaORDINATS
Coord.3A
Punts0
21
FaristolARIUNTR
ParaulaDAURIN
Coord.1D
Punts21
27
FaristolZUSEOJC
ParaulaNITRURARE
Coord.1G
Punts27
24
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaJOCS
Coord.C12
Punts24
15
FaristolBEGZ
ParaulaBAH
Coord.3G
Punts15
392 0 0 0 392 -719 35% 12
13 Javier Larrañaga 22
FaristolUNBALEA
ParaulaBALENA
Coord.H4
Punts22
18
FaristolAEESTIL
ParaulaESTABLE
Coord.4D
Punts18
38
FaristolEAHFERA
ParaulaHE
Coord.I3
Punts38
21
FaristolAAEFR+ES
ParaulaSAFRA
Coord.J4
Punts21
0
FaristolE+CRSAQUN
ParaulaENCARQUIS
Coord.12A
Punts0
32
Faristol?ANOL·LOL
ParaulaaL·LEL
Coord.J9
Punts32
67
FaristolNIMXCSE
ParaulaXICS
Coord.10J
Punts67
0
FaristolN+IDOLSV
ParaulaDISOLVEN
Coord.13A
Punts0
0
FaristolPTGEREA
ParaulaREPEGATS
Coord.O3
Punts0
0
FaristolIERAUTR
ParaulaATERRIAU
Coord.A8
Punts0
66
FaristolMANYSÇNO
ParaulaNYORA
Coord.6J
Punts66
24
FaristolÇMNS+IAP
ParaulaPRIMA
Coord.1K
Punts24
0
FaristolETRMDID
ParaulaDRETI
Coord.1K
Punts0
0
FaristolDRT+S?NI
ParaulaADINTRAS
Coord.8A
Punts0
0
FaristolARIUNTR
ParaulaTURRAR
Coord.1G
Punts0
20
FaristolZUSEOJC
ParaulaZOOM
Coord.4A
Punts20
20
FaristolCOSZ+BEG
ParaulaZOOM
Coord.4A
Punts20
10
FaristolBEGZ
ParaulaZEN
Coord.K9
Punts10
338 0 0 0 338 -773 30% 13
Partida jugada el 25/04/2016 amb l'Eliot i el DISC 2.5.12
Jugada magistral (única jugada que iguala o supera la jugada de referència)
Jugada de puntuació màxima (jugada que iguala o supera la jugada de referència, però no és l'única jugada que ho fa)
Única millor jugada (única millor jugada, però inferior a la jugada de referència)
Millor jugada (millor jugada, però inferior a la jugada de referència i no és l'única que ho fa)