DISCA 2016-17 el Prat
Taula Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Subtotal A P B Total Dif. % rend. Rànquing
Referència 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
86
FaristolAAN+TIXE
ParaulaANATEXIES
Coord.5A
Punts86
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALETS
Coord.A4
Punts33
75
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDIREcTA
Coord.K2
Punts75
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaCONYA
Coord.C2
Punts28
78
FaristolDMNU+E?S
ParaulaSECUNDeM
Coord.2A
Punts78
80
FaristolLUEVAER
ParaulaTRAVELEU
Coord.D5
Punts80
30
FaristolBEPUOIE
ParaulaOBEIEU
Coord.B9
Punts30
63
FaristolP+BQURECO
ParaulaPOQUER
Coord.A11
Punts63
38
FaristolBC+ARRCE
ParaulaACERB
Coord.1F
Punts38
30
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaLUCRI
Coord.6A
Punts30
28
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaES
Coord.C12
Punts28
34
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaSIGIL·LE
Coord.3J
Punts34
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
22
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaNONES
Coord.C9
Punts22
877 877 100%
9 Carles Cassanyes 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
52
FaristolAAN+TIXE
ParaulaTAX
Coord.G5
Punts52
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALETeS
Coord.A4
Punts33
68
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDEIxATAR
Coord.C1
Punts68
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaCONYA
Coord.C2
Punts28
68
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESMUNtE
Coord.E4
Punts68
72
FaristolLUEVAER
ParaulaELEVAREU
Coord.E5
Punts72
30
FaristolBEPUOIE
ParaulaPOEU
Coord.1G
Punts30
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUERO
Coord.1G
Punts50
32
FaristolBC+ARRCE
ParaulaEC
Coord.C12
Punts32
18
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaUC
Coord.1A
Punts18
28
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaES
Coord.C12
Punts28
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
12
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaTON
Coord.10J
Punts12
769 0 0 0 769 -108 88% 1
4 Antonio Arcas 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
52
FaristolAAN+TIXE
ParaulaTAX
Coord.G5
Punts52
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALTES
Coord.A4
Punts33
67
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDIcTARE
Coord.K9
Punts67
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaCONYA
Coord.C2
Punts28
68
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESMUNtE
Coord.E4
Punts68
72
FaristolLUEVAER
ParaulaELEVAREU
Coord.E5
Punts72
30
FaristolBEPUOIE
ParaulaBOIE
Coord.1G
Punts30
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUERO
Coord.1G
Punts50
38
FaristolBC+ARRCE
ParaulaACERB
Coord.1F
Punts38
22
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaQUEC
Coord.13A
Punts22
21
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaCONYACS
Coord.C2
Punts21
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
52
FaristolINODRRH
ParaulaHI
Coord.F14
Punts52
0
FaristolDINRR+PN
ParaulaPRENDR
Coord.O1
Punts0
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
17
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaPETEN
Coord.11A
Punts17
742 0 0 0 742 -135 85% 2
5 Miquel Sesé 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
34
FaristolAAN+TIXE
ParaulaXALAS
Coord.6F
Punts34
0
FaristolTTELS?G
ParaulaESGLATIT
Coord.A1
Punts0
73
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDEIXATaR
Coord.F2
Punts73
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaMINYO
Coord.3J
Punts28
68
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESMUNtE
Coord.E4
Punts68
72
FaristolLUEVAER
ParaulaELEVAREU
Coord.E5
Punts72
30
FaristolBEPUOIE
ParaulaPOUE
Coord.1G
Punts30
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUEC
Coord.1G
Punts50
38
FaristolBC+ARRCE
ParaulaACERB
Coord.1F
Punts38
22
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaQUEC
Coord.13A
Punts22
26
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
12
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaJET
Coord.B1
Punts12
731 0 0 0 731 -146 83% 3
2 Marta Rovira 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
0
FaristolAAN+TIXE
ParaulaAIXETA
Coord.K1
Punts0
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALETS
Coord.A4
Punts33
74
FaristolT?+DRAIE
ParaulaEDITARe
Coord.B9
Punts74
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaDINYO
Coord.3J
Punts28
68
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESUNiEM
Coord.E4
Punts68
72
FaristolLUEVAER
ParaulaELEVAREU
Coord.E5
Punts72
16
FaristolBEPUOIE
ParaulaBOU
Coord.C11
Punts16
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUEC
Coord.1G
Punts50
32
FaristolBC+ARRCE
ParaulaEC
Coord.C12
Punts32
14
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaRAL·LI
Coord.7C
Punts14
26
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
21
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREN
Coord.O1
Punts21
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
14
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaON
Coord.1A
Punts14
693 0 0 0 693 -184 79% 4
8 Albert Rodriguez 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
0
FaristolAAN+TIXE
ParaulaXAIAT
Coord.K3
Punts0
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALTES
Coord.A4
Punts33
73
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDEIXATaR
Coord.F2
Punts73
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaDINYO
Coord.3J
Punts28
68
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESMUNtE
Coord.E4
Punts68
34
FaristolLUEVAER
ParaulaAVE
Coord.1F
Punts34
27
FaristolBEPUOIE
ParaulaBEU
Coord.1G
Punts27
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaOQUER
Coord.A12
Punts50
29
FaristolBC+ARRCE
ParaulaACER
Coord.1F
Punts29
22
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaQUEC
Coord.13A
Punts22
26
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
0
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaPETES
Coord.11A
Punts0
668 0 0 0 668 -209 76% 5
7 Sayaka Kamikariya 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
7
FaristolAAA+NNAS
ParaulaANA
Coord.G9
Punts7
34
FaristolAAN+TIXE
ParaulaXALAS
Coord.6F
Punts34
30
FaristolTTELS?G
ParaulaGASTE
Coord.A4
Punts30
68
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDATARIEs
Coord.C2
Punts68
24
FaristolUDCNYOMN
ParaulaNYU
Coord.6C
Punts24
9
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESNUEM
Coord.E4
Punts9
34
FaristolLUEVAER
ParaulaVELA
Coord.1G
Punts34
30
FaristolBEPUOIE
ParaulaBOIE
Coord.1G
Punts30
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUEC
Coord.1G
Punts50
33
FaristolBC+ARRCE
ParaulaBECA
Coord.1G
Punts33
17
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaDI
Coord.4E
Punts17
28
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaES
Coord.C12
Punts28
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
22
FaristolDINRR+PN
ParaulaNI
Coord.H14
Punts22
22
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaNI
Coord.H14
Punts22
14
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaON
Coord.1A
Punts14
624 0 0 0 624 -253 71% 6
3 Joan Montané 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
17
FaristolAAA+NNAS
ParaulaSANA
Coord.J6
Punts17
0
FaristolAAN+TIXE
Paraula
Coord.
Punts0
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALTES
Coord.A4
Punts33
66
FaristolT?+DRAIE
ParaulaEDITAREm
Coord.E5
Punts66
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaCONYA
Coord.C2
Punts28
21
FaristolDMNU+E?S
ParaulaXUMaDES
Coord.F5
Punts21
34
FaristolLUEVAER
ParaulaVERA
Coord.1G
Punts34
22
FaristolBEPUOIE
ParaulaOPI
Coord.E10
Punts22
44
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUEC
Coord.A13
Punts44
33
FaristolBC+ARRCE
ParaulaBECA
Coord.1G
Punts33
22
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaQUEC
Coord.13A
Punts22
28
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaES
Coord.C12
Punts28
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
11
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaTO
Coord.10J
Punts11
620 0 0 0 620 -257 71% 7
1 Joan Sans 22
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELS
Coord.H8
Punts22
10
FaristolA+AALAAS
ParaulaZAS
Coord.4H
Punts10
10
FaristolAAA+NNAS
ParaulaNANES
Coord.5E
Punts10
26
FaristolAAN+TIXE
ParaulaTEXANA
Coord.10J
Punts26
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALETeS
Coord.A4
Punts33
75
FaristolT?+DRAIE
ParaulaDIREcTA
Coord.K2
Punts75
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaMINYO
Coord.3J
Punts28
66
FaristolDMNU+E?S
ParaulaDESMUDeN
Coord.2F
Punts66
72
FaristolLUEVAER
ParaulaELEVAREU
Coord.E5
Punts72
0
FaristolBEPUOIE
ParaulaPI
Coord.1G
Punts0
47
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUER
Coord.1G
Punts47
23
FaristolBC+ARRCE
ParaulaCAR
Coord.1G
Punts23
10
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaDURI
Coord.2K
Punts10
26
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
9
FaristolFM+IASRA
ParaulaFIRMA
Coord.M2
Punts9
52
FaristolINODRRH
ParaulaHO
Coord.F14
Punts52
22
FaristolDINRR+PN
ParaulaNI
Coord.H14
Punts22
26
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaMI
Coord.H14
Punts26
10
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaJAS
Coord.9F
Punts10
593 0 0 0 593 -284 68% 8
6 Elvira Sesé 42
FaristolSEAZLTA
ParaulaZELATS
Coord.H4
Punts42
14
FaristolA+AALAAS
ParaulaSALA
Coord.I5
Punts14
12
FaristolAAA+NNAS
ParaulaNANSES
Coord.5D
Punts12
30
FaristolAAN+TIXE
ParaulaNEIXES
Coord.5D
Punts30
33
FaristolTTELS?G
ParaulaGALTES
Coord.A4
Punts33
74
FaristolT?+DRAIE
ParaulaEDITARe
Coord.B9
Punts74
28
FaristolUDCNYOMN
ParaulaDINYO
Coord.3J
Punts28
0
FaristolDMNU+E?S
ParaulaENMUDIS
Coord.B9
Punts0
0
FaristolLUEVAER
ParaulaREEVALUE
Coord.E4
Punts0
27
FaristolBEPUOIE
ParaulaBEU
Coord.1G
Punts27
50
FaristolP+BQURECO
ParaulaQUEC
Coord.1G
Punts50
33
FaristolBC+ARRCE
ParaulaBECA
Coord.1G
Punts33
14
FaristolCR+L·LDURI
ParaulaRAL·LI
Coord.7C
Punts14
16
Faristol-FEL·LGMSE
ParaulaFIEM
Coord.3J
Punts16
26
FaristolEFGL·LM+IS
ParaulaIL·LES
Coord.3K
Punts26
67
FaristolFM+IASRA
ParaulaAFIRMAS
Coord.G9
Punts67
53
FaristolINODRRH
ParaulaOH
Coord.F13
Punts53
33
FaristolDINRR+PN
ParaulaPREDIR
Coord.O1
Punts33
10
FaristolNN+NJMIÇ
ParaulaJAS
Coord.9F
Punts10
14
FaristolÇJNNN+TO
ParaulaON
Coord.1A
Punts14
576 0 0 0 576 -301 66% 9
Partida jugada el 04/05/2017 amb l'Eliot i el DISC 2.5.12
Jugada magistral (única jugada que iguala o supera la jugada de referència)
Jugada de puntuació màxima (jugada que iguala o supera la jugada de referència, però no és l'única jugada que ho fa)
Única millor jugada (única millor jugada, però inferior a la jugada de referència)
Millor jugada (millor jugada, però inferior a la jugada de referència i no és l'única que ho fa)